Atobiu de su 28 de cabudannu 2010 in su Circulu de Biella

Is atobius chi feusu teninti sceti s’iscopu po fuedhai e ascurtai su sardu totus impari po du imparai puru mellus totu, no sceti su de sa bidha sua. Fillus nostrus cumprendinti su sardu ma du chistionanta pagu – ocannu puru, in su Circulu de Biella, cursus de limba sarda po is sardus de segunda generatzioni chi tenenta gana de fuedhai mellus

inghiriu de Sant'Efis
Casteddhu, inghiriu de Sant'Efis, femina cun mannugiu de trigu.

Su biri ca a ogni atobiu nou si acciunginti atras pressonas fairi sceti praxeri. Si setzinti cun nosu fintzas dus sotzius piemontesus de su Circulu, Enzo Germanetti e Dabenini Luciano, crosidadosus mi pensu deu, ad ogna manera di si donaus su “benebennius” e si pigara s’acordiu ca si bointi intervènni du fainti in piemontesu, s’italianu oi non si fuedhara.
Depu riconosci ca abarranta aténtus e arrinescinti andi cumprendi mera de su chi naraus, po si fai a biri candu cumprendinti, fatu fatu arrepitinti calincuna cosa in piemontesu.
Su presidenti Batista Saiu, narara ca sene boli smenguai s’importantzia de sa Limba Comuna chi agiurara a si cumprendi mellus a pai, si c’est s’impignu po boli cumprendi ci arrinésceus fintzas cun i limbasa strangiasa, poita ca s’arrexini de is paraulas s’assimbilara prusu de su chi pensaus, fairi s’esémpiu de sa paraula MAHĀ/ ĀTMA usara po Gandhi chi boiri nai: “anima manna”; MAHĀ, manna in sardu; “mega”, in grecu; magnum”, in latinu”, sa matéssi arrexini indoeuropea; certu su presidenti da nau mellus de acomenti du scriu deu.
A nosu chi biveus foras de Sardigna si dispraxiri ca fillus nostrus cumprendinti su sardu ma du chistionanta pagu, trociusu cussusu chi anti tentu sa fortuna de andai a domu de i nonnus ogni istari candu serranta is iscolas e anti imparau beni a fuedhai su sardu.

S’annu passau innòi in su Circulu de Biella, si est fatu unu cursu de limba sarda po is sardus de segunda generatzioni chi tenenta gana de fuedhai mellus, a tentu apretziamentu bellu e de siguru du proponeus ocannu puru. Calincunu aressi portau a pensai ca nu era fai mali mancu a mimi biendi comenti scriu, tenniri arrexoni.

Deu seu crexu in Carbonia in is annus Cincuànta, is cumpangedus mius de iscola e de giogu funta fillus de sicilianus, calabresus, abrutzesus, toscanu, venetus ecc…, totus impari chistionastus unu “italianu procedinu” naranta, (lingua comuna) ma su sardu puru chi ndi bessera nu est chi fessiri mellus mera. Custu po torrai a nai ca is atobius chi feusu teninti sceti s’iscopu po fuedhai e ascurtai su sardu totus impari po du imparai puru mellus totu, no sceti su de sa bidha sua. Si fairi praxeri a biri ca c’est calincunu chi teniri sa crosidari de donai una oghiara a su chi feusu, ema boli ringratziai a MARIU Puddu chi si pregontara ita boliri nai “cocomancinas” ca est sa primu orta chi du intendiri, (deu puru ca d’apu scritu), est unu “refusu”; borei scriri “carramatzinas”, mi scusu cun totus.

In s’atobiu de friaxu 2010 apu abertu una discussioni, chi perou nu est stetia riprendia de nemus, a propositu de sa paraula “fregula o fregua” sa pasta fata in domu cun is manus aintru de sa scifedha. In Sardigna po scritoris, giornalis, televisioni, in i bustas de is pastificius, est diventara “la fregola” in italianu. Ma “fregola” in italianu boliri nai atra cosa. Ditzionariu Zingarelli 2005 pag. 742: “bramosia sessuale negli esseri umani:stato di eccitazione negli animali: i pesci vanno in FREGOLA”. Intzandus, comenti si fairi a imbustai e poni a coi custas cosas d’enta depi spiegai.

Torraus a s’atobiu de oi, Brai Piciau de Pauli, ari arrelatzionau de “is maistus” cussas pressonas chi scirianta fai cun abilirari un arti, maistu de lina, maistu de muru e, a sighiri, totus is atrus. A pustis ari chistionau de pesus e misuras de s’antigoriu cunfruntaras cun cussas di oi; a pitzus de custu argumentu funti intervennius Antonellu Siddi de Cabuterra e Zelinu Puxeddu de Bidhanoa Forru, spieghendi s’umprusu comenti si mesuranta is terrenus, ca ci funta, intzandus puru, truccus e malitzias a sigundu de chini si borera favoressi, su bendirori o su cumpradori.

Spiegara totu beni Biagiu in su scritu chi sighiri e chi cunsilu de ligiri.

Saluri a totus Pieru Pinna.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.