Incontri mensili in lingua sarda a Biella: cantzoneddas po is pipius

Parlare in Lingua sarda a Biella – laboratorio linguistico – incontri mensili – prossimo appuntamento martedì 31 gennaio 2017, ore 21, partecipazione libera a tutti, anche per chi non è o non parla sardo ma conosce ed usa la lingua materna anche diversa dal sardo – coordina Biagio Picciau

Donna di Siliqua, foto di Ivana MancosuIs mamas e is aiaius custùmant a jogai cun is pipius cun cantzoneddas o contixeddus chi bosatrus eis a arregordai. Setzius in coa o in sa cadiredda bascia e, a nosu, si praxiat meda. Oi, circu de mid’arregordai calencu ma seu siguru ca bosatrus nd’eis arregordai prus de mei.
Custa cantzonedda s’arresat pighendi sa manu de su pipiu e tirendidd’ is didus, partendi de su didu mannu: Custu est su procu / custu dd’at mortu / custu dd’at cotu / custu si dd’est papau / e a Piticheddu no ndi dd’ant donau poita at iscoviau. E si tirat prus a forti su didu piticu.
Candu s’agatat una babaiola, cretia po portai fortuna: Babbaiola babbaiola, piga su libru e bai a iscola, babbaiola babbaiola piga su libru e bai a Casteddu, portamì aneddu bellu, un aneddu po mi coiai, babbaiola pesa a bolai.
Tenendi in is manus unu sitzigorru e tochendiddi is corrus, una borta s’unu e una borta s’atru, de manera chi si cuinti: Sitzigorru sitzigorru, boga papu e boga corru, boga corru e boga papu, si non bessis ti nci papu.
Po cust’atru giogu si fiat setzi su pipiu a cuaddeddu in is ginugus e apoderendiddu is manus si spingiat faci a basciu cumenti una santzainedda, sempri prus allestru: Serra serra palas a terra, palas a muru. Su topi in su muru, muru su topi, totu sa noti, totu sa dì fai su letu e corcadì.
Cun d’unu baballoti: Baballoti baballoti, su chi benit a su noti, su chi benit aintr’e dì a ci papai a tui a tui. Baballoti baballoti su ci andat a su noti, su chi andat aintr’e dì, baballoti fuidì.
Carinniendi unu gatixeddu: Gatixeddu gatixeddu, bai e cassa unu pilloneddu, unu pilloneddu bai e cassa e papadiddu cun pabassa, cun pabassa e binu nieddu, gatixeddu gatixeddu.
Ci fiant poi, is cantzoneddas po imparai a is pipius is nominis de is mesis:
Gennarxu est passau, ni nieddu ni braxu mi nd’at tocau. Friaxu,su pilloni prenit su scraxu. Martzu, chi bis ca fatzu unda, piga sa scova e munda… chi no acarraxu su surcu, strexidindi su bruncu. Abrili torrat lepiri a cuili. Ni Maju sentz’e soli, ni bagadia sentz’e amori. A Lampadas chini non podit messai, spigat. Mes’e Argiolas depidori. Austu pagadori. Cabudanni, in s’airi is brebeis, acua fintzas a is peis. Mes’e Ladamini. Po santu Simoni donnia tapu bandat a su cuponi. Donniasantu, po Santu Martinu in donnia carrada est prontu su binu. Mes’e Idas, intr’e dis mannas e festas nodias nci acabant de passai is cidas.
E custa est un’atra: Gennargiu, mort’e frius / est setziu peis a fogu. Friargiu, in donnia logu /sighit a fai is arrius. Martzu cun is bentus / Abrili cun is froris e Maju fait cuntentus / bestiamini e pastoris. Lampadas giai cumentzat / a si spremi su sudori e Mes’e Triulas pensat / a incungiai trigu e lori. Austu bellu si infriscat / a sindria e meloni e papat figumorisca / Cabudanni buddoni. Ladamini cun is binnennas / est in grandu fadiga e Donniasantu bufat / binu nou a crocoriga! Mes’e Idas cuntentu / adorat su Messia, ma a foras tirat bentu / proit e fait titia.
Cust’atru mi dd’at contau Tziu Antoni Casula, brebiesu, coiau a bidda:
Bennarzu cun sos pastores / brigat donnia temporada. Frearzu iuchet in cara / unu cavanile nou. Martu nde betat a prou / sos arbores da-e sa roca. Abrile bene si portat / chi nos betat sos lentores, e dà Mayu sos frores / Lampadas e Trìulas trigu. Austu paret nimigu / pro sole iscallentadu, e Cabidanni est torradu / cun s’arriu e figumurisca. Ja Santum’Aini infriscat / e ja proet s’Atunzu… Sant’Andria est a murrunzu / ca at brigadu cun Nadale, chi no bi cheret andare / ca fachet dies minore.

Brai Piciau

Nell’immagine: Donna di Siliqua (foto di Ivana Mancosu)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.